Štampa
Ocena korisnika: / 0
LošeNajbolje 
sreda, 31 januar 2018 16:22

Sednica Skupštine

opštine Apatin


 

 

U sali Skupštine opštine Apatin održana je 20. sednica Skupštine. Nakon usvojenog dnevnog reda od ukupno 10 tačaka, odbornici su većinom glasova izglasali izmene odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u opštini Apatin za 2017. godinu, kao i izmene i dopune odluke o Opštinskoj upravi opštine Apatin.Po pitanju izmena i dopuna odluke o promeni osnivačkog akta JKP „Naš dom“ Apatin, kao i prvih izmena i dopuna programa poslovanja JKP „Naš dom“ za 2018. godinu izvestilac je Nedeljko Bračika, v.d. direktora ovog preduzeća. Obe tačke usvojene su većinom glasova.

Odbornici su izglasali izmene odluke o osnivanju Ustanove za stručno usavršavanje odraslih Apatin, a takođe i izmenu Statuta Ustanove za stručno usavršavanje odraslih Apatin.U skladu sa novim zakonom, doneta je odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Apatin. Iz istog razloga, odbornici su se izjasnili i većinom glasova usvojili i odluku o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Apatin.

Na 20. sednici donet je predlog rešenja o otuđenju iz javne svojine opštine Apatin neizgrađenog građevinskog zemljišta, „Lidl Srbija“.Na samom kraju sednice, većinom glasova je donet predlog rešenja o pribavljanju u javnu svojinu opštine Apatin putem poklona nepokretnosti poklonodavca vlasnika „Delta Real Estate“ d.o.o. iz Beograda.