Štampa
NOVOSTI - SOMBOR
ponedeljak, 13 septembar 2010 02:00

ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ ЈЕДАН ОД НАЈУСПЕШНИЈИХ У СРБИЈИ

Привредни суд у Сомбору, по извештајима о раду судова у првих шест месеци ове године, спада у најуспешније судове Србије. Привредни суд у Сомбору са 5 судија спада у мање судове и у свим материјама има укупно 8,06 процената укинутих одлука што представља изузетно добар квалитет. За првих шест месеци текуће године у сомборском Привредном суду решено је око 100 парничних поступака и преко 400 извршних предмета - објављено је у извештају о раду Сомборског привредног суда. Са тим бројем решених случајева далеко је премашио полугодишњи просек решених спорова.