Štampa
NOVOSTI - SOMBOR
ponedeljak, 20 septembar 2010 17:21

СУТРА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА СОМБОРА

Седница Скупштина града Сомбора одржаће се у уторак, 21. септембра. За седницу је предложен обиман дневни ред. Прве четири тачке односе се на обезбеђивање буџетских средстава у 2010/2011. години за учешће у финансирању пројеката установа културе: Народног позоришта, Културног центра "Лаза Костић", Градског музеја, као и пројекта Месне заједнице "Алекса Шантић". Одлучиваће се и о накнади за заштиту животне средине, локацији за изградњу и рад постројења за складиштење грађевинског отпада, као и о називима неких улица у Сомбору и Бачком Моноштору. Расправљаће се и о програму заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Сомбора за 2010. годину и образоваће се Комисија за спровођење јавних лицитација за давање у закуп државног пољопривредног земљишта. На Скупштини ће бити речи и о неколико других питања из делокруга рада овог органа локалне самоуправе.