Štampa
NOVOSTI - SOMBOR
sreda, 22 septembar 2010 02:00

ПОЧИЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА ФАСАДА

На јучерашњој  седници Скупштине града покренута је иницијативу и једногласно прихваћен предлог за спајање три пољопривредна предузећа у једно градско. Оснивач и власник предузећа била би Скупштина града, а чинила би га гаковачки „Граничар”, „Алекса Шантић” из истоименог места и ПП „Станишић”.

Одборници Скупштине града позитивно су се изјаснили и о предлозима да се учествује у суфинансирању реконструкције и адаптације фасаде Градског музеја, објеката Градске библиотеке „Карло Бијелицки”, Културног центра „Лаза Костић”, летње сцене Народног позоришта и Спортског центра и базена у Алекси Шантићу. Град треба да обезбеди половину средстава од 80 одсто укупне вредности пројекта преко пословних банака, све у оквиру програма подршке грађевинској индустрији у условима светске економске кризе Владе Србије. Рок отплате кредита је пет година. Одборници су између осталог решилии и да локација постројења за складиштење, третман и одлагање отпада и грађевинског отпада буде уз постојећу градску депонију у Ранчеву.