Štampa
NOVOSTI - SOMBOR
utorak, 06 avgust 2019 15:21

Raspisan javni poziv za

kratkoročno kreditiranje

privrednih subjekata

i preduzetnika

 


Grad Sombor raspisao je Javni poziv bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje privrednih subjekata  i preduzetnika sa sedištem na teritoriji Grada Sombora uz učešće lokalne samouprave u finansiranju redovne kamate na kratkoročne kredite.

Krediti su namenjeni „mikro“ i „malim“ pravnim licima sa sedištem na teritoriji Grada Sombora, prvenstveno onima koji se bave proizvodnjom, prerađivačkom delatnošću, trgovinom i ugostiteljstvom.

Grad Sombor će sufinansirati ceo iznos kamate na godišnjem nivou, za šta su obezbeđena sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara. Privredni subjekt i preduzetnik ima pravo na jedan kredit koji ne može biti veći od 500.000,00 dinara.

Pravo učešća imaju sve banke koje su registrovane za obavljanje bankarskih delatnosti i koje dostave ponudu u skladu sa Javnim pozivom. Javni poziv je otvoren od 02. avgusta i traje 15 dana.