Štampa
NOVOSTI - SOMBOR
sreda, 21 avgust 2019 14:22

Nova Odluke o organizaciji,

načinu i uslovima za obavljanje

prevoza fijakerima

u Gradu Somboru

 


Odeljenje za privredu, turizam i lokalni ekonomski razvoj je u saradnji sa Odeljenjem za komunalnu delatnost, imovinsko pravne i stambene odnose pristupilo izradi predloga nove Odluke o organizaciji, načinu i uslovima za obavljanje prevoza fijakerima u Gradu Somboru, budući da postojeća Odluka nije u skladu sa novim propisima.

Nakon što se sačini predlog odluke, Odeljenje  za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave grada Sombora će sprovesti javnu raspravu tokom koje će sva zainteresovana lica moći da dostave svoje pisane predloge, sugestije i komentare za predlog Odluke o organizaciji, načinu i uslovima za obavljanje prevoza fijakerima u Gradu Somboru.