Štampa
NOVOSTI - SOMBOR
sreda, 04 maj 2011 15:42

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА "ВОЈВОДИНА МЕТАЛ КЛУСТЕР"

У сали за сатанке регионалне привредне коморе Сомбра у четвртак 5.маја ће се одржати презентација пројекта „Војводина Метал Клустер“.

Презентацију ће обавити пројектни конзорцијум који ће дати информације о додељеним средствима и местима где ће она бити усмерена. Пројекат је финансиран из техничке помоћи Европске уније. Општи циљ пројекта је да кроз подстицање нових модела јавно приватних партнерстава допринесе повећању конкурентности на међународном нивоу и повећању извозног учинка предузећа у оквиру металске индустрије.

У понедељак 09. маја,са почетком у 12,00 часова у Сали за састанке Регионалне привредне коморе Сомбор, одржаће се Конференција на тему " Обновљиви извори енергије и енергетска ефикасност"Конференција се организује са жељом да се заинтересовани упознају са новим информацијама из ових области, законском регулативом, субвенцијама, подстицајним средствима од стране државе, конкурсима, затим са активностима на припреми тржишта биомасе и берзе, а посебан акценат ставља се на могућности употребе биогаса и могућности финансирања истог. Учесници Конференције представници ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА НОВИ САД, ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД, МИНИСТАРСТВА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА као и ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ.