Štampa
NOVOSTI - SOMBOR
ponedeljak, 07 novembar 2011 17:13

КУРС ЗА ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ HASSAP ПРОГРАМА

За спровођење HASSAP програма, према Закону о безбедности хране, субјекти у пословању храном су дужни да имају одговорно лице у сталном радном односу. Оспособљавање има за циљ да оспособи садашња и потенцијална одговорна лица за безбедност хране у угоститељским објектима, и објектима колективне исхране за разумевање, успостављање и правилну примену принципа добре произвоđачке и хигијенске праксе. Оспособљавање се завршава писменом провером знања. Полазници који успешно положе завршни испит стичу диплому која има карактер јавне исправе у Р. Мађарској, а самим тим и у ЕУ, као и у Р Србији. Курс ће се одржати од 28. до 30. новембра ове године, у сали Регионалне привредне коморе Сомбор. Висина котизације за полазнике је 19.942,00 динара, што укључује и ПДВ.