21 07 2018 / 08:05

TELEVIZIJA SREĆE SOMBOR
news menu leftnews menu right
11 09 ТОГ Сомбор PDF Štampa El. pošta
Ocena korisnika: / 0
LošeNajbolje 
ponedeljak, 11 septembar 2017 14:48

Јавни конкурс за избор

директора ТОГ Сомбор

 

 

 

Управни одбор Туристичке организације града Сомбора на 14. седници, је донео одлуку да расписује Јавни конкурс за избор директора Туристичке организације града Сомбора на мандатни период од четири године.

Директор представља и заступа Туристичку организацију града Сомбора, организује и руководи радом, доноси и предлаже акте за усвајање за које је овлашћен Законом и Статутом, доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, предлаже акте које доноси управни одбор, извршава одлуке Упавног одбора и предузима мере за њихово спровођење и учествује у раду Управног и Надзорног одбора, наредбодавац је за извршење финансијског плана, стара се о законитости рада, наменском коришћењу средстава и располагању имовином, стара се о извршењу програма рада и финансијског плана, стара се о извршењу планова и уговорних обавеза и предузима мере за њихово извршење, одлучује о набавци основних средстава, одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених, обавља и друге послове утврђене законом, статутом, општим актима и одлукама Скупштине града Сомбора.

Кандидат мора да испуњава и следеће услове: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство од четири године, од чега најмање две године на руководећим пословима; активно знање страног језика који је обухваћен наставним планом и програмом министарства надлежног за послове просвете; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова директора; познавање рада на рачунару и возачка дозвола Б категорије. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15. септембар.

Управни одбор дужан је да у року од 15 дана од дана завршетка конкурса изврши избор кандидата за директора и предлог достави Оснивачу. На основу предлога Управног одбора Оснивач именује директора Туристичке организације града Сомбора.

 
REKLAMNI PROSTOR Rezervišite odmah:

Meteor Commerce Telečka

Cerade Despotović

MILANO HOME

Perfect Vision

Malac Genijalac Sombor

DDG Fashion Sombor

Amigo KAFA

Pagi FOTO

Beli labud 037

Pergamona Sombor

Emma's Fusion Sombor

Fondacija Josip Peić

Grubex doo

DDG Fashion Nove kolekcije
Ауторско право 2008-2017 © РТВ СРЕЋЕ Сва права задржава. Веб дизајн: Жељко Томић .