18.1.Sombor Štampa
Ocena korisnika: / 0
LošeNajbolje 
petak, 18 januar 2019 16:38

Raspisan Javni poziv

za sufinansiranje programa

u oblasti sporta

 


Gradsko veće grada Sombora donelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za sufinansiranje programa u oblasti sporta u 2019. godini, a sam Javni poziv je raspisan 14. januara.  Prijave na poziv mogu se podnositi 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, odnosno od 18. januara do 1. februara tekuće godine.

Prema uslovima navedenim u pozivu, sufinansiraće se programi sportskih organizacija kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Sombora.

To su programi koji podstiču i stvaraju uslove za unapređenje sportske rekreacije, programi organizovanja sportskih takmičenja od posebnog značaja za grad Sombor, programi za sufinansiranje učešća sportskih organizacija sa teritorije grada Sombora u domaćim i evropskim klupskim takmičenjima, kao i stipendiranje perspektivnih sportista.

Sufinansiraće se i programi koji unapređuju stručni rad učesnika u oblasti sporta i podsticati zapošljavanje visokokvalifikovanih sportskih stručnjaka i vrhunskih sportista sa teritorije grada Sombora.

Prijave na javni poziv sa kompletnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti preporučenom pošiljkom ili lično na adresu:  Grad Sombor, Trg Cara Uroša 1, 25000 Sombor, sa naznakom „Konkurs za sufinansiranje programa u oblasti sporta“. Na koverti obavezno naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca i staviti oznaku - "Ne otvarati".