Štampa
Ocena korisnika: / 0
LošeNajbolje 
ponedeljak, 28 septembar 2015 16:03

Други  конкурс за

суфинансирање потреба

у области спорта

Rezultat slika za конкурс за суфинансирање потреба у области спорта

 

 

Градоначелник Сомбора Саша Тодоровић, расписао је други  конкурс за суфинансирање потреба у области спорта.

У буџету града опредељена су средства за суфинансирање основних трошкова клубова, посебних програма клубова и суфинансирање спортских манифестација. За основне трошкове клубова опредељен је износ од 2.240.000,00 динара, за посебне програме клубова 1.195.000.00 динара и за спортске манифестације 180.000,00 динара. Конкурсом су дефинисани услови које клубови (спортске организације) морају испунити, као и документација коју морају поднети приликом пријаве на конкурс. Пријаве се могу подносити од 2. до 8. октобра 2015. године

Пријаве се достављају у затвореној коверти препорученом пошиљком или лично на адресу: Град Сомбор, Трг цара Уроша 1,  Услужни центар (шалтер 11 или 12). На коверти обавезно назначити пуно име и адресу пошиљаоца, навести за који конкурс се подноси пријава и ставити ознаку НЕ ОТВАРАТИ. Конкурсна документација може се преузети лично  у Градском услужном центру, писарница (шалтер 11 или 12), Трг цара Уроша 1, Сомбор, као и у просторијама Спортског савеза града Сомбора, Венац Војводе Петра Бојовића 11, Сомбор. Конкурс, као и конкурсна документација могу се преузети  сајту Града www.сомбор.рс  рубрици инфо пулт, у категорији конкурси/јавни позиви.

Додатне информације се могу добити лично у Спортском савезу града Сомбора