Štampa
Ocena korisnika: / 0
LošeNajbolje 
sreda, 19 februar 2014 17:50

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ

СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ


Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом представила је 18. фебруара , „Годишњи збирни извештај о утрошку средстава која су као подршка  програмским и пројектним активностима обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из јавних средстава Републике Србије у 2012. години.“

Извештај између осталог даје преглед података добијених на основу Упитника о утрошку буџетских средстава намењених удружењима и другим организацијама цивилног друштва на који су одговарали органи са републичког, покрајинског и локалног нивоа. Према подацима из Упитника, укупно је исплаћено са свих економских класификација 8,6 милијарди динара на свим нивоима власти у Републици Србији. Увидом у Нацрт закона о извршењу буџета за 2012. годину, на нивоу републике из буџета са само једне економске класификације 481 – Дотације невладиним организацијама, је исплаћено 7,5 милијарди динара. На основу података Управе за трезор са поменуте класификације на нивоу АП Војводине исплаћено 718 милиона динара, а док су збирно посматрани трезори јединица локалних самоуправа исплатили по основу дотација невладиним организацијама 7,3  милијарде динара.