Štampa
Ocena korisnika: / 0
LošeNajbolje 
utorak, 16 april 2019 14:51

Tri Javna oglasa Pokrajinskog

sekretarijata za privredu i turizam

 


 

Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu i Pravilnikom o dodeli sredstava za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je tri Javna oglasa i to:

- Javni oglas za dodelu subvencija za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2019. godini. Sekreterijat za ovaj Javni oglas dodeljuje sredstva u od 30.000.000,00 dinara. Subvencija je za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine u iznosu 512.000,00 dinara, odnosno 325.000,00 dinara u skladu sa Pravilnikom. Rok za podnošenje zahteva je 03. maj 2019. godine.

- Drugi je Javni oglas za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2019. godini. Sekretarijat dodeljuje sredstva u iznosu od 48.000.000,00 dinara. Subvencija je za zapošljavanje nezaposlenih lica dodeljuje se poslodavcu za subvencionisanje iznosa poreza i doprinosa za 12 meseci ugovorne obaveze, odnosno u iznosu od 187.500.00 dinara po licu. Pravo učešća ima poslodavac koji ima registrovano sedište ili poslovnu jedinicu na teritoriji AP Vojvodine i pripada privatnom sektoru. Poslodavac može maksimalno ostvariti subvenciju za zapošljavanje do 10 lica. Rok za podnošenje zahteva je 03. maj 2019. godine.

- Dok je treći Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini. Sekretarijat za ovaj Javni konkurs dodeljuje sredstva u iznosu os 10.800.000,00 dinara. Sredstva namenjena za sprovođenje javnog rada, koji može trajati najduže četiri meseca. Pravo učešća na Javnom konursu imaju udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno upisna su u Registar koji vodi APR.  Rok za podnošenje zahteva je 27. april 2019. godine.