10.1.2014. РПК СОМБОР Štampa
petak, 10 januar 2014 16:56

ЧЛАНАРИНА У РПК СОМБОР ПО СТОПИ ОД 0,275 ОДСТО

Скупштина Регионалне привредне коморе Сомбор, на 23. седници,

одржаној крајем децембра 2013. године, донела је

Одлуку о утврђивању основице и стопе

чланарине Регионалној привредној комори Сомбор за 2014. годину

коју је прихватила Влада АП Војводине.

По тој одлуци у Службеном гласнику АП Војводине објављено је и званично да

обвезници чланарине међу којима су јавна или друштвена предузећа, приватна

и мешовита предузећа која обављају привредну делатност и њихове пословне

заједнице, банке, заједнице осигурања имовине и лица, земљорадничке задруге

и друге задруге, организације коопераната и други чланови Коморе, обрачунавају

и плаћају чланарину Регионалној привредној комори Сомбор по стопи од

0,275 одсто. Предузећа која  имају до 5 запослених радника плаћају годишњу

чланаринуи у износу од 1.800 динара. Уплату врше у месечном износу од по

150 динара. Тренутно на листи чланова Регионалне привредне коморе Сомбор

преко 400 предузећа.