4.2.2014. ЗОРАК МИЛОШЕВИЋ Štampa
utorak, 04 februar 2014 16:51

ЗОРКА МИЛОШЕВИЋ

КООРДИНАТОРКА КЗМ СОМБОРА

ЧЛАН САВЕТА ЗА МЛАДЕ

ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Зорка Милошевић, координаторка Канцеларије за младе града Сомбора, именована је одлуком Владе Републике Србије за члана Савета за младе Владе Републике Србије. Савет за младе је саветодавно тело које има 22 члана и чине га представници органа државне управе у чијем су делокругу области од интереса за младе. Савет за младе је саветодавно тело које „подстиче и усклађује активности у вези са развојем, остваривањем и спровођењем омладинске политике и предлаже мере за њено унапређивање“, наведено је у Закону о младима.

Савет за младе чине представници органа државне управе у чијем су делокругу области од интереса за младе, покрајинског органа управе надлежног за питања младих, удружења и савеза, канцеларија за младе, заједнички представник националних савета националних мањина и угледни стручњаци.

Одлука о образовању Савета за младе Владе Републике Србије објављена је 24. јануара 2014. године у Службеном гласнику Републике Србије.