10.2.2014. ГРАДСКО ВЕЋЕ Štampa
ponedeljak, 10 februar 2014 16:42

101. СЕДНИЦА

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА СОМБОРА

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ПОМОЋИ НЕЗАПОСЛЕНИМ ТРУДНИЦАМА

 

Градско веће је на 101. седници утврдило предлоге о финансијској помоћи незапосленим трудницама, затим о допунама Одлуке о правима у социјалној заштити из надлежности Града као и  Предлог одлуке о висини накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступцима легализације, Предлог одлуке о одређивању подручја основних школа на територији града Сомбора, и Предлог одлуке о мрежи основних школа у граду Сомбору.

Према утврђеном Предлогу одлуке о првим изменама и допунама одлуке о финансијској помоћи незапосленим трудницама, оне би ово право могле остварити за три трудноће, под условом да на територији града бораве најмање годину дана. Осим тога, поједностављена је процедура у остваривању овог права.

Предлогом одлуке о четвртим изменама и допунама Одлуке о правима у социјалној заштити из надлежности Града, престаје да постоји Развојно сааветовалиште Дома здравља јер не испуњава услове да се финансира из републичких средстава. Уместо Развојног сааветовалишта  саветодавне-терапијске услуге вршиће Саветовалиште за рани развој детета у Школи за основно И средње образовање „Вук Караџић“ у Сомбору.

Предлози одлука биће размотрени и на седници Скупштине града Сомбора.

Градско веће је такође одлучило да распише конкурс за пројекте организација и удружења грађана социјално-хуманитарног карактера. Текст  конкурса, као и пројектна пријава налазе си се на сајту Града Сомбора у рубрици инфо пулт, у категорији конкурси-јавни позиви.