11.2.2014. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ Štampa
utorak, 11 februar 2014 16:41

ПРОЈЕКАТ

СОМБОРСКА ИНДУСТРИЈА

ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА


Студија изводљивости пројекта: „Сомборска индустрија прехрамбених производа“, била је тема састанака  одржаног у понедељак 10.фебруара у Сомбору који је организовало Одељење за привреду Градске управе града Сомбора .

Ово је пети састанак посвећен реализацији пројекта, а аутори Милован Матијевић и Горан Нонковић, таксативно су навели шта пројекат садржи и посебно истакли да би се пројектом заокружио производни процес на релацији пољопривреда и прехрамбена индустрија: пластеници--хладњача-прерада и сушење поврћа и воћа. На састанку су прецизирани наредни кораци, а као примарни задатак наведено је оснивање и регистрација привредног друштва, именовање оснивача и одговорних лица.

Као домаћини и организатори, у раду су учествовали и: Владислав Кронић, начелник Одељења за привреду, мр Михаел Плац, шеф Одсека за локални економски развој, Страхиња Пекез, самостални стручни сарадник  Одељења за привреду, Данијела Ивановић, самостални стручни сарадник у Одсеку за план и статистику, Слободан Косановић, шеф Службе за пољопривреду, Гордана Цветићанин, самостални стручни сарадник у Служби за пољопривреду. Састанку су присуствовали и: Корнелија Јанковић, запослена у Развојној агенцији града Сомбора и Оливера Секулић, представник сомборске Пољопривредне стручне службе.