13.2.2014. СКУПШТИНА ГРАДА Štampa
četvrtak, 13 februar 2014 16:53

15.СЕДНИЦА

СКУПШТИНЕ ГРАДА СОМБОРА

Председник Скупштине града Сомбора мр Синиша Лазић, заказао је 15. седницу Скупштине града. Седница ће се одржати у  петак, 14. фебруара ове године, у великој сали зграде Жупанија, са почетком у 9:00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред: Предлог решења о именовању стручне комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2014. годину; Предлог решења о давању сагласности на прве измене и допуне статута Галерије „Милан Коњовић“ Сомбор; Предлог одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о финансијској помоћи незапосленим трудницама и породиљама и исплати родитељског додатка за прворођено дете; Предлог одлуке о четвртим изменама и допунама Одлуке о правима у социјалној заштити из надлежности града Сомбора; Предлог одлуке о доношењу Плана детаљне регулације блока 76 и 77 у Сомбору; Предлог одлуке о висини накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступцима легализације; Предлог одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту и Избори и именовања.