14.2.2014. СКУПШТИНА Štampa
petak, 14 februar 2014 17:07

ДАНАС ОДРЖАНА

15.СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

ГРАДА СОМБОРА

За 15.у седницу Скупштине Града Сомбора која је одржана данас био је предложен следећи дневни ред: Предлог решења о именовању стручне комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2014. годину; Предлог решења о давању сагласности на прве измене и допуне статута Галерије „Милан Коњовић“ Сомбор; Предлог одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о финансијској помоћи незапосленим трудницама и породиљама и исплати родитељског додатка за прворођено дете; Предлог одлуке о четвртим изменама и допунама Одлуке о правима у социјалној заштити из надлежности града Сомбора; Предлог одлуке о доношењу Плана детаљне регулације блока 76 и 77 у Сомбору; Предлог одлуке о висини накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступцима легализације; Предлог одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту и Избори и именовања.

После утврђивања кворума за рад и прихваћања записника са прошле седнице  на предлог одборника Миодрага Секулића у дневни ред су убачене још две тачке и то Предлог одлуке о одређивању подручја Основних школа на територији Града Сомбора и Предлог одлуке о мрежи Основних школа у Граду Сомбору. Обе тачке су биле у материјалима за данашњу седницу а није их било на данашњем Дневном реду. Већином је одлучено да се оба предлога уврсте у дневни ред. Такође у дневни ред је уврштена и тема престанка дужности вд Јавног правобраниоца Града Сомбора. После усвојеног новог дневног реда кренуло се са расправама.

Више о одлукама Скупштине Града у наредним информативним емисијама РТВ Среће....