14.2.2014. ГРАДСКО ВЕЋЕ Štampa
petak, 14 februar 2014 17:09

ОДРЖАНЕ 103. И 104.

СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Чланови Већа су на 103. седници, одржаној 12. фебруара, одлучили о расписивању Конкурса за суфинансирање обележавања значајних датума, јубилеја, манифестација и  програма под покровитељством  града Сомбора који ће се одржати до 31. августа 2014.године. За реализацију наведеног конкурса у буџету града опредељен је износ од милион динара. Одлучено је и о расписивању Конкурса  за суфинансирање пројеката грађана и невладиног сектора у износу од 2.500.000,00 динара.Конкурси ће бити објављени у „Сомборским новинама“, издању од 14. фебруара и на сајту Града Сомбора.

На 104. седници Градског већа, одржаној 13. фебруара, утврђен је нови ценовник услуга целодневног и полудневног боравка деце у Предшколској установи „Вера Гуцуња“. Према новом ценовнику родитељи ће за целодневни боравак деце у вртићу месечно плаћати 4.118, а за полудневни боравак 1.490 динара, што је повећање од 4,52 одсто за целодневни, односно четири одсто за полудневни боравак деце. Нове цене примењиваће се од 01. марта ове године.  Економска цена боравка у вртићу далеко је већа и износиће 13.725 динара за целодневни и 4.965 динара месечно за полудневни боравак. Разлику до економске цене дотира локална самоуправа из буџета Града.

Чланови Већа прихватили су програме рада јавних установа друштевних делатности које се у целини или делимично финансирају из буџета града Сомбора и одлучили о другим питањима из делокруга рада Већа.