21.2.2014. НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Štampa
petak, 21 februar 2014 17:37

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК


Гимназија „Вељко Петровић“ и четири основне школе: „Братство-једниство“ – Светозар Милетић, „Братство-јединство“ – Бездан, „Бранко Радичевић“ – Стапар и „Киш Ференц“ – Свилојево, потписали су Споразум о разумевању у погледу сарадње која има за циљ да се кроз наставу и процес учења  немачког језика достигне ниво знања потребан за полагање испита за стицање DSD дипломе која омогућава наставак школовања у земљама Европске уније.

Споразум су потписали и Борислав Станичков, начелник Школске управе и заменик председника Скупштине града Сомбора и Борис Менрат, педагошки саветник Савезне Републике  Немачке у Србији и изасланик Централног одбора за школство у иностранству. Потписивању Споразума присуствовали су и Чаба Сакач, члан Градског већа и Горан Тодорић, начелник Одељења за друштвене делатности.

Споразумом се омогућава континуиран процес наставе немачког језика као страног језика, почев од основне школе  у којима ће се на крају 8. разреда полагати завршни тест којим ће се проверити стечени ниво знања. Ученици ће знање стечено у основној школи моћи унапредити даљим школовањем у Гимназији и на крају гимназијског школовања полагати завршни испит на језичком нивоу Б 2, према заједничким европским стандардима.

Потписници Споразума захвалили сусе Хуманитарном удружењу Немаца „Герхард“ на учешћу у активностима које су претходиле потписивању Споразума.