14.4.2014. БИБЛИОТЕКА Štampa
ponedeljak, 14 april 2014 19:45

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА

"КАРЛО БЈЕЛИЦКИ"

Решењем о преносу средстава Министарство културе и информисања Републике Србије доделило је Сомборској библиотеци средства за заштиту раритетне књиге у износу од 303.460 динара. Ова подршка Министарства је од великог значаја јер Библиотека поседује вредан фонд од 324 свезака раритета и поједини наслови раритетног фонда су у веома лошем стању, те би се рестаурацијом и конзервацијом спречило њихово даље пропадање. Након тога, могло би се приступити дигитализацији грађе. Овај пројекат заштите Библиотека ће реализовати у сарадњи са Библиотеком Матице српске.

Обавештење о финансијској подршци Библиотека је добила и од Покрајинског секретаријата за културу и јавно иформисање АП Војводине. По конкурсу су Сомборској библиотеци додељена средства за суфинансирање санације и уређење сеоских књижница Стапар, Дорослово и Бачки Брег и средства за суфинансирање набавке рачунара и скенера.