15.5.2014.ГРАДСКО ВЕЋЕ Štampa
četvrtak, 15 maj 2014 16:25

120 СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА СОМБОР

120. седница Градског већа Сомбор одржана је у среду 14 маја. Чланови већа су на седници утврдили Предлог одлуке о доношењу Плана детаљне регулације примарне градске саобраћајнице између Апатинског и Безданског пута и усвојили закључак којим су задужили надлежну комисију за покретање поступка јавне набавке мале вредности за израду пројекта реконструкције моста „Чешка ћуприја“.

Градско веће је прихватило извештај Комисије за оцењивање и расподелу средстава за информисање јавности на српском језику и језицима националних мањина, којим се буџетска средства у износу од 3.000.000,00 динара додељују „Радио Сомбору“. На седници је одбијен су приговор на прелиминарну ранг листу пријава за обележавање значајних датума, јубилеја, манифестација и програма под покровитељством града у 2014. години и тиме је прелиминарна ранг листа постала коначна. Чланови Градског већа су прихватили да Град у реализацији пројеката буде партнер локалним организацијама младих: „Сомборски едукативни центар“ и „Сомборски омладински БООМ“. Градско веће је одлучило да Градском музеју додели на чување драгоцености у власништву локалне самоуправе, а које ће први пут бити изложене у манифестацији „Ноћ музеја“, 17. маја 2014. године. Пре излагања, драгоцености ће бити стручно обрађене, а после излагања у „Ноћи музеја“ наћи ће се у сталној поставци Градског музеја. Чланови Већа одлучили су и о другим текућим пословима из делокруга свога рада