22.05.2014. РАГС Štampa
četvrtak, 22 maj 2014 16:03

РАГ СОМБОР

Развојна агенција града Сомбора аплицирала је на два конкурса која је расписао Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова. Месна заједница Бездан је носилац конкурса под називом “Бесповратна средства градовима и општинама за финансирање пројеката у области афирмације сеоских средима као туристичког потенцијала – село са разгледнице”. Назив другог конкурса је “Суфинансирајућа средства јединицама локалне смоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине за програме и мере активне политике запошљавања у 2014. години”, а носилац пројекта је град Сомбор.

Од стране Покрајинског секретаријата за привреду, запосљавање и равноправност полова одобрено је 180.000,00 динара МЗ Бездан и 2.500.000,00 динара Граду Сомбору.