15 9 2014 СТИПЕНДИЈЕ Štampa
ponedeljak, 15 septembar 2014 16:22

СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ....

 

Град Сомбор расписао конкурс за доделу 25 градских стипендија у школској 2014/2015. години.

Право на доделу стипендије може остварити студент академских и струковних студија првог и другог степена који испуњава постављене услове. Конкурс отворен до 15. октобра 2014. године. Према конкурсу, дефицитарне струке су: дипломирани фармацеут, дипломирани професор математике, професор немачког језика, дипломирани информатичар, инжењер машинства и грађевински инжењер. Право на доделу градске стипендије остварује се за једну школску годину и исплаћује се у десет једнаких месечних рата у износу од 10.427 динара.

Све информације налазе се на званичном сајту Града Сомбора - инфо пулт -конкурси