17 9 2014 РПК СОМБОР Štampa
sreda, 17 septembar 2014 16:07

РПК СОМБОР

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НОВИХ

ЗАКОНА

И ОБУКА ЗА СЛУЖБЕНИКЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у сарадњи са УСАИД пројектом за боље пословање и Регионалном привредном комором Сомбор организује у четвртак 18. септембра у просторијама Регионалне привредне коморе Сомбор ,са почетком у 11 сати, презентацију Закона о изменама и допунама Закона у раду.

На семинару ће бити представљене новине у областима заснивања радног односа, елементи уговора о раду, рад на одређено време и друго, радног времена, годишњих одмора и одсустава, зараде, накнаде зараде и других примања, дисциплинских мера, престанка радног односа и отпремнина. Предавачи на семинару су представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.Ж

Регионална привредна комора Сомбор обавештава да организује припремну наставу за полагање испита за службенике јавне набавке.

Програм обуке је у потпуности усаглашен са Јединственим програмом обуке за полагање испита за службеника за јавне набавке који је прописало Министарство финансија Републике Србије. Предавачи су овлашћени по решењу Министарства за финансије Републике Србије.

Обука траје два дана и биће организована у Регионалној привредној комори Сомбор, 26. и 27. септембра 2014. године.