19 9 2014 ПСС Štampa
petak, 19 septembar 2014 16:52

ПОЉОПРИВРЕДА

ГРАДА СОМБОРА

У БРОЈКАМА

 

”Пољопривреда Града Сомбора у бројкама” је назив публикације дипломираног економисте Данијеле Ивановић, која је данас представљена у Едукативном центру за пољопривреднике.

Подршку Данијели Ивановић у овом послу пружили су Град Сомбор и Пољопривредна стручна служба Сомбор. Књига је настала као резултат сарадње Републичког завода за статистику – Регионални центар Суботица, града Сомбора и Пољопривредано стручне службе Сомбор. Основ књиге су резултати Пописа пољоривреде Републике Србије из 2012. године, базирани на подацима за Град Сомбор. У књизи су представљене активности на извршењу пописа, дата су основна методолошка саопштења неопходна за даље коришћење књиге. Анализом добијених података приказани су упоредни резултати за град Сомбор, Аутономну покрајину Војводину и Републику Србију.

Све присутне су поздравили прво Владимир Сабадош, директор Пољопривредно стручне службе Сомбор,  затим Сперанца Ротар, испред Републичког завода за статистику, Владислав Кронић, испред града Сомбора и аутор, Данијела Ивановић.

На крају, присутнима се обратио др Вељко Симин и напоменуо да у књизи нису довољно осветљени неки од врло битних показатеља за пољопривреду региона, првенствено они везани за земљиште и прерађивачку индустију и постојеће капацитете целог округа. По завршетку предстаљања књиге свима присутнима подељен је по примерак књиге.