26 3 2015 Скупштина Štampa
četvrtak, 26 mart 2015 16:21

27. Седница Скупштине града -

..нови директори у

"Водоканалу" и "Урбанизму"...

Резултат слика за скупштина Сомбор

 

 

На  27. Седници Скупштине града одржаној у среду одборници имали на дневном реду 13 тачака. Сви предлози који су били на дневном реду после краћих или мало дужих расправа прихваћени већинским гласањем. Прихваћени су програми рада јавних установа друштвених делатности као и информације о ненаплаћеним потраживањима и неизмиреним обавезама Јавним комуналним предузећима и Јавним предузећима. Прихваћен је предлог одлуке о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна града Сомбора за 2014. годину, затим предлог одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта као и предлог одлуке о главном урбанисти града Сомбора. Одлучено је да се спроведу јавни конкурси за именовање директора у ЈКП  „Простор“ и ЈП „Дирекција за изградњу града Сомбора“, и да се формирају јединице цивилне заштите опште намене на територији града Сомбора. На 27. седници Скупштине града, одборници су разматрали  и колективни уговор Дома здравља „Др Ђорђе Лазић и прихватили информацију о подацима  и припремама за пролећну сетву у 2014/2015. Години.

У делу седнице Скупштине Града Сомбора где се говорило о изборима и именовањима издвојићемо да су смењени директори  ЈКП “Водоканала” Здравко Согић и  директорица ЈП “Урбанизам” Наташа Кривокапић. Нови  в.д директор “Водоканала” је Страхиња Шљукић а “Урбанизма” Борис Ђурковић а  в.д. директори Народног позоришта и Културног центра Михајло Несторовић И Срђан Алексић именовани су за директоре поменутих културних установа