19 05 Сетва Štampa
utorak, 19 maj 2015 15:53

Обављена сетва....

Резултат слика за сетва на њивама

 

 

У сомборским атарима сетвеним планом за 2014/205. годину сетва је требала да се обави на 69.444 хектара ораница на територији града Сомбора. По извештајима Одељења за пољопривреду сетва је обављена на 66.329 хектара и може се рећи да је окончана. Највише одступања од плана сетве било је код шећерне репе којом је засејано 72 одсто планираних површина

Меркантилни кукуруз је засејан на 39.399 хектара, семенски на 334 од планираних 620 хектара. Сунцокрет, крмно биље и соја су засејани на више површина од планираних. Сунцокрет је засејан на 8.388  хектара, односно 1.729 хектара више је под овом  уљарицом, што је десет одсто више  у односу на план. Соја је засејана на 12.310 хектара, пто је пет одсто више у односу на план, а крмним  биљем је засејано 1.529 хектара, односно 224 хектара више у односу на план сетве.

Према подацима Одсека за планирање и статистику, индивидуална газдинства су сетву обавила на укупно 56.142 хектара, од планираних 56.207 ха, а пољопривредна предузећа и задруге на 12.187  од планираних 13.237 хектара. Пољопривредна предузећа и задруге нису  обавила пролећно  орање на 500 хектара, док су индивидуална газдинства тај посао обавила.