21 08 Сомбор Štampa
petak, 21 avgust 2015 15:35

Душанка Голубовић

вд начелнице Градске управе

 

 

Вршилац дужности начелника Градске управе града Сомбора, од 20. августа 2015. године, је Душанка Голубовић, дипл. правник. Голубовићева је за в.д. начелника постављена једногласно на 66. седници Градског већа, одржаној 17. августа ове године. Послове  начелника Голубовићева ће вршити до избора новог начелника, а најдуже до годину дана.

Градско веће је Голубовићеву за в.д. начелника Градске управе поставило, јер је дотадашња начелница Ирина Бурка Парчетић поднела оставку на место начелника.  Пре постављања на дужност начелника, Душанка Голубовић је обављала послове начелника Одељења за друштвене делатности Градске управе.

Душанка Голубовић је рођена у Сомбору, где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 2005. године.  Након двогодишње адвокатске праксе, од 2007. године, запослена је у Градској управи града Сомбора.  У Градској управи  је обављала послове стручног сарадника за област социјалне и здравствене заштите, шефа Одсека за опште послове у јавним службама и финансијску подршку породици са децом, помоћника начелника и начелника Одељења за друштвене делатности. Служи се енглеским и немачким језиком.