21 09 Пројекат „Аеродром Сомбор“ Štampa
ponedeljak, 21 septembar 2015 15:39

Састанак у вези реализације

Пројекта „Аеродром Сомбор“

 

 

На иницијативу Саше Тодоровића, градоначелника Сомбора одржан је састанак везан за реализацију Пројекта „Аеродром Сомбор“. Састанку су поред представника надлежних одељења из Градске управе и чланова радне групе за спровођење Пројекта „Аеродром Сомбор“ присуствовали и представници општине Апатин, представници Војске Србије из Првог центра за обуку, Команде за обуку, Команде РВ и ПВО, Генералштаба Војске Србије, Управе за општу логистику сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране те Управе за инфраструктуру сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране Републике Србије.

Представници града Сомбора, и чланови радне групе презентовали су досадашње активности и планове за развој уколико се аеродром или део аеродрома врати у Мастер план Војске Србије за отуђење. Инфраструктурални развој, по речима Саше Тодоровића  градоначелника Сомбора и Горана Нонковића, координатора Радне групе пројекта „Аеродром Сомбор“, јесте примарни циљ дефинисан  Стратегијом  одрживог развоја Града Сомбора 2014-2020, и то у регионалном смислу, тако да аеродром заправо представља посебну сферу интересовања, како у погледу локације, тако и у односу на све потенцијалне инвеститоре. Констатовано је да је аеродром може бити један од кључних чинилица економског развоја, привлачења инвеститора и целокупног значаја за Сомбор, Апатин и остале локалне самоуправе у окружењу.  Представници Војске Србије и Министарства одбране су понудили своје генерално виђење будућности аеродрома и војних објеката у граду, без изношења конкретних предлога. Након састанка у Градској управи учесници су обишли аеродром како би се на лицу места упознали са стварним стањем на терену и начинима на које Војска Србије користи аеродром и пратеће објекте.

На крају дана, закључено је да ће представници Војске Србије и Министартства одбране сачинити извештај који ће обухватати предложене мере као и потребе града. Такође, они ће дати своје виђење безбедоносних мера и војних потреба. Оба извештаја ће бити презентована Савету за непокретности Министарства одбране, који је уједно и крајња инстанца одлучивања по питању даље судбине сомборског аеродрома.