24 09 “Октобарска награда” Štampa
četvrtak, 24 septembar 2015 16:36

У току

достављање предлога

за доделу “Октобарске награде”


Комисија за спровођење поступка за утврђивање предлога за доделу награде објавила је јавни позив за доделу “Октобарске награде града Сомбора”. “Октобарска награда” додељује се поводом обележавања 21. октобра, Дана ослобођења Града од фашистичке окупације.

Рок за достављање предлога за доделу “Октобарске награде” је 8. октобар 2015. године, а предлози се достављају у затвореној коверти, лично у Услужном центру Градске управе града Сомбора (приземље, шалтер 11 или 12), или путем поште на адресу: Трг цара Уроша 1, Одељење за друштвене делатности, Комисија за спровођење поступка за утврђивање предлога за доделу повеље и награде, са назнаком „Предлог за Октобарску награду-не отварати“.

Подсетимо “Октобарска награда” се додељује  појединцу, као награда за трајно животно дело, а за резултате остварене у свим областима стваралаштва и рада: науци, култури, уметности, новинарству, унапређењу заштите животне средине, просвети, здравству, привредном развоју, односно свим областима од значаја за град Сомбор.

Јавни позив је објављен на сајту града Сомбора у рубрици инфо пулт, у категорији јавни позиви/конкурси, објављен је у листу „Дунатај“, а биће објављен и у „Сомборским новинама“, издању од 25. септембра ове године.