02 10 Сомбор Štampa
petak, 02 oktobar 2015 16:18

Састанак са директорима

ЈП и установа и председницима

Савета месних заједница

КАКО ДО  ОПТИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ?

 

 

Градоначелник Сомбора Саша Тодоровић и Душанка Голубовић, вршилац дужности начелника Градске управе, на састанку са директорима јавних предузећа и установа и председницима Савета месних заједница разговарали су о примени Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

На почетку састанка градоначелник Тодоровић је рекао да локална самоуправа овим састанком показује да иде у сусрет решавању ппроблема, те да „нико не жели ништа да сече, већ да  на најједноставнији начин доведе до оптималног броја запослених“. Градоначелник је говорио и о динамици која се мора испоштовати у примени Закона.

Начелник Градске управе Душанка Голубовић је говорила о томе шта све у смислу овог закона чини систем  локалне самоуправе. Голубовић је навела да су то органи јединице  локалне самоуправе, јавне службе, јавна предузећа, правна лица основана од стране тих предузећа, привредна друштва и друге организације које у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе.

Речено је и да ће се максималан број запослених одредити уз примену начела одговорног фискалног управљања, рационалности, функционалности и ефикасности као и посебних начела прописаних законом.

На састанку, одржаном 2. октобра,  учесницима су подељени упитници које овлашћена лица имају обавезу да попуне у року од седам дана, те да попуњен упитник  предају на писарници Градског услужног центра