12.2. Skupština Sombor Štampa
utorak, 12 februar 2019 16:49

Održana 131. sednica

Skupštine Grada Sombora

 


 

U Velikoj sali Županije održana je 131. sednica Skupštine Grada Sombora. Pred većnicima se našlo 18. tačaka dnevnog rada.

Pre utvrđivanje dnevnog reda, odbornici opozicije su napustili zasedanje Skupštine.

Nakon usvojene prve tačke dnevnog reda – Predlog statuta Grada Sombora, u  nastavku sednice usvojene su i sledeće tačke dnevnog reda – Predlog odluke o mreži osnovnh škola na teritoriji Grada Sombora, Predlog odluke o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrade i zona obaveznog održavanja spoljnog izgleda zgrade.

Takođe, usvojeni su i sledeći predlozi – Predlog dopune o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji grada Sombora, Predlog odluke o postavljaju spomen ploče Lidiji Kolar,  kao i izveštaj o radu Gradske uprave grada Sombora.

Većnici su usvojili i ostavku Nikole Lanćuškog na mesto direktora Javno komunalnog preduzeća “Zelenilo”, na njegovo mesto izabran je Momir Mioković.

Do kraja sednice usvojene su i sledeće tačke dnevnog reda – Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut centra za Stručno usavršavanje zaposlenih u oblasti obrazovanja Sombor, kao i Predlog kodeksa ponašanja službenika i nameštenika u Gradskoj upravi grada Sombora.