18 9 Gradska uprava Štampa
sreda, 18 septembar 2019 15:46

Uslužni centar Gradske uprave

 


 

Našim sugrađanima je prilikom uspostavljanja jedinstvenog upravnog mesta u Somboru omogućeno da prilikom podnošenja poreske prijave poreza na imovinu fizičkih lica, svi podaci o prenosu vlasništva  istovremeno budu dostavljeni i javnim komunalnim preduzećima – pružaocima usluga od opšteg interesa na teritoriji Grada Sombora. Tu spadaju komunalna preduzeća "Vodokanal", "Čistoća", "Energana" i "Vodovod" iz Bezdana.

Za ovu uslugu potrebno je samo da građani na šalteru 3 i 4 Uslužnog centra Gradske uprave grada Sombora potpišu izjavu kojom će dati saglasnost da lokalna poreska administracija dostavi dalje potrebne podatke javnim komunalnim preduzećima. Na ovaj način vlasnik nepokretnosti ne bi morao da posebno prijavljuje promenu vlasništva na nepokretnosti svim javnim komunalnim preduzećima čije komunalne usluge koristi, već bez odlaska u javna komunalna preduzeća ažurira  podatke vezane za nepokretnost.

Takođe, u narednom periodu Grad Sombor će nastaviti da sprovodi aktivnosti za definisanje jedinstvenih upravnih mesta, a ujedno će se izvoditi radovi na adaptaciji i proširenju postojećeg Uslužnog centra koji će biti profesionalan i moderan servis građana.