7.11.PU"Vera Gucunja" Štampa
četvrtak, 07 novembar 2019 16:36

PU „Vera Gucunja“ Sombor

realizovala mnoge aktivnosti

 


Deca iz pripremno-predškolske grupe objekta "Suncokret" sa svojim vaspitačicama Draganom Kemer i Vesnom Vukobratović i stručnim saradnikom za fizičko vaspitanje Natašom Babić realizovala su aktivnosti na otvorenom. Tim povodom deca su se u parku Heroja igrala lišćem i osluškivala zvuk jesenjeg lišća.

Mnogobrojne aktivnosti realizovane su i u objektu „Vrapčić“ u predškolskoj grupi vaspitačice Slobodanke Peršić, a popodnevna smena objekta "Pužić" je tokom šetnje gradom posetila prodavnicu za životinje gde su deca razgledala, opipavala predmete i imenovala životinje.