7.11.Sombor Štampa
četvrtak, 07 novembar 2019 16:39

14. novembra četvrta rata

po osnovu

lokalnih javnih prihoda

 


deljenje lokalne poreske administracije Gradske uprave Grada Sombora podseća obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da 14. novembra dospeva četvrta rata po osnovu lokalnih javnih prihoda na teritoriji Grada Sombora za 2019. godinu

Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti Odeljenju lokalne poreske administracije, šalter 2 i 3 Gradskog uslužnog centra, koji se nalazi u zgradi Županije.