9.1.2014. АП ВОЈВОДИНА Štampa
četvrtak, 09 januar 2014 16:31

СЕДНИЦА ВЛАДЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Влада АП Војводине је на првој седници ове године одржаној у среду

7 јануара,  размотрила Информацију о упису ученика у први разред

основне школе у АП Војводини у школској 2013/12014. години,

у којој је, у државним основним школама у Војводини

, уписан је 18.651 ученик.

 

У поређењу с претходном школском годином, укупан број ученика

првог разреда смањен је за 442 ученика или за 2,31 одсто.

Настава за ученике првог разреда, на територији АП Војводине,

остварује се у 346 државних основних школа и у две

приватне основне школе.

Покрајинска Влада је на седници којом је председавао

потпредседник Владе АПВ проф. др Драгослав Петровић,

прихватила је између осталог и Информацију о остваривању

јавних прихода и примања у АП Војводини у периоду од јануара

до септембра 2013. године. Према извештају Управе за трезор,

у овом периоду у Војводини је евидентирана наплата јавних

прихода у износу од 224,9 милијареди динара, што је за

23 милијарде динара, односно 11 одсто, номинално више

него у истом периоду 2012. године.

На седници се говорило о Годишњем програму пословања

јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање

и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" за 2014. годину,

затим о изради две студије - о размешатају радних зона

и о реализацији Регионалног просторног плана Војводине

за 2014. годину а након одласка у пензију досадашњег шефа

Кабинета председника Владе АП Војводине, на  седници је

на ову функцију постављена  Александра Колар, дипломирани

филолог-србиста и садашња саветница председника Владе Војводине.