5.3.2014 Просечна зарада Štampa
sreda, 05 mart 2014 15:46

ПРОСЕЧНА ЗАРАДА

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јануару 2013. године у Републици Србији износи 37.966динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у децембру 2013. године, номинално је мања за 25,3%, а реално је мања 26,3%.

Просечна зарада без пореза и доприноса у Западнобачком округу износи 28.735 динара и мања је за 9.231 динар од републичког просека. Све општине имају мањи просек од републичког, Апатин  има најнижу исплаћену зараду  у јануару 2014. у Западнобачком управном округу, јер су водеца предузећа ове општине своје зараде за децембар  2013. године исплатиле у децембру, а у јануару није било исплата зарада због примене Закона о електронском потпису.