27 3 2015 НСЗ Štampa
petak, 27 mart 2015 16:50

Јавни позиви и конкурси НСЗ

Резултат слика за Јавни позиви и конкурси НСЗ

 

 

Национална служба за запошљавање расписала је данас, 27. марта, јавне позиве/конкурсе, у циљу реализације програма и мера активне политике запошљавања предвиђених Програмом рада за 2015. годину.

У току су следећи јавни конкурси :

Јавни позив за учешће у финансирању програма обуке на захтев послодавца, Јавни позив за реализацију програма стицања практичних знања,

Јавни позив за реализацију програма Стручна пракса, у циљу стицања посебних практичних знања и вештина ,

Јавни позив за реализацију програма, Стручна пракса у циљу стицања услова за полагање стручног испита,

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених корисника новчане социјалне помоћи

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање

Јавни позив незапосленима ромске националности за доделу субвенције за самозапошљавање

Јавни конкурс за рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима, за програм Рефундација трошкова зараде лицу ангажованом на пружању подршке на радном месту - радна асистенција и програм Рефундација примерених трошкова прилагођавања радног места

и  на крају Јавни конкурс за субвенцију зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства.

Јавни позиви и конкурси Националне службе за запошљавање објављени су у дневном листу „Вечерње новости“, на сајту Националне службе за запошљавање у рубрици „Инфо“, као и у огласнику „Послови“ који ће изаћи 1. априла ове године.