13.2.2014. АПАТИН Štampa
četvrtak, 13 februar 2014 16:19

4.СЕДНИЦА

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА АПАТИН

Чланови Општинског већа Апатин су на данас одржаној седници усвојили 18 тачака дневног реда, а у првом плану био је утврђивање предлога о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређење грађевинског земљишта у поступцима легализације објеката, предлог закључка о давању сагласности Електродистрибуцији Сомбор да на земљишту у јавној својини изгради и положи прикључни кбловски вод за напајање фабрике за бојење, трикотажу и дораду текстила „Флеш Срб“.

О току ове инвестиције је присутне информисао др Живорад Смиљанић, председник општине Апатин, док је известилац по дневном реду био Синиша Јовановић, начелник Одељења за урбанизам и градитељство Између осталог, једна од најважнијих одлука седнице Општинског већа односила се на усвајање 29 жалби на одлуке о одбијању стипендирања студената који живе у тешкој материјалној ситуацији. Током дискусије је на иницијативу др Живорада Смиљанића усвојена одлука да се усвоји 29 студентских жалби и доделе стипендије успешним студентима који живе у веома тешкој материјалној ситуацији.

У наставку седнице утврђен је предлог одлуке о приступању општине Апатин Удружењу градова и општина Републике Србије, покренут је поступак за оснивање Удружења „Национална асоцијација локалних канцеларија за младе“, усвојен је предлог закључка захтева МЗ Свилојево за постављање „упозоравајућег семафора“ на  државном путу Сомбор – Апатин – Богојево, као и предлог одлуке о висини накнаде штете оштећеним лицима настале услед напада напуштених животиња, ради мирног решавања спора.