21.3.2014. АПАТИН Štampa
petak, 21 mart 2014 17:27

ПРОЈЕКАТ

’’УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ’’

У Новом Саду је представљен пројекат ’’Управљање јавном имовином’’, у чијој имплемнтацији учествују Град Нови Сад, Општина Апатин и ЈКП „Информатика“ заједно са трилатералним споразумом Новог Сада и Апатина и Републичким геодетским заводом који је тим поводом постигнут.

Пројекат се реализује у оквиру „Еxцханге 4“ програма који финансира Европска унија, а њиме руководи Делегација Европске уније у Републици Србији који спроводи Стална конференција градова и општина. Циљ пројекта је унапређење процеса успостављања права јавне својине Града Новог Сада и Општине Апатин у циљу стварања услова за убрзани локални економски развој. Планиране пројектне активности допринеће ефикаснијој примени Закона о јавној својини којим су локалне самоуправе постале носиоци права својине на имовини коју користе. Вредност пројекта је око 150 000 евра од чега је ЕУ донирала нешто више од 112 000 евра. Очекивани резултати пројекта су: Побољшани стручни капацитети службеника и руководилаца запослених у локалним самоуправама у областима уписа права јавне својине и управљања имовином; Побољшани технички капацитети и успостављена ИТ инфраструктура; Креиране дигиталне базе података непокретности које су предмет преноса у јавну својину Града Новог Сада и Општине Апатин; Информисани корисници на непокретностима, стручна јавност, приватни сектор и грађани о циљевима и резултатима пројекта. Планирани рок за реализацију пројекта је 12 месеци.